На 02.05.2023 г. БКК-95 ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-2179-C01   за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са:

1. Повишаване на производителността и намаляване на разходите като основа за повишаване ефективността на производствените процеси и следващо разширяване на производствения капацитет в БКК-95 ООД.

2. Създаване на условия за растеж и развитие на БКК-95 ООД чрез по-нататъшна цифровизация на производствените процеси и развитие на изгражданата поетапно в дружеството Интегрираната система за цифровизация на извършване на производствените процеси и контрол на произвежданата продукция.

Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологични активи – Машина с ЦПУ за заточване на циркулярни дискове /триони, Машина за лазерно рязане с ЦПУ, Система за индустриална идентификация и Софтуер за инженерно проектиране.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се  постигнат:

1 Повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, водещи до разширяване на производствения капацитет на БКК-95 ООД, вследствие създадените възможностите за приемане и изпълнение на поръчки в къси срокове.

2.По-нататъшна цифровизация на производствените процеси в БКК-95 ООД чрез включване на активите в изгражданата в дружеството Интегрираната система за цифровизация на производствените процеси и контрол на произвежданата продукция.

Общата стойност на проекта е 1 038 890.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 519 445.00лв., предоставена от Европейския съюз.

bg_BG