На 15.11.2023г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка,...
На 05.09.2023г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка,...
На 02.05.2023 г. БКК-95 ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-2179-C01   за...
21.09.2022 г. БКК-95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и...
На 22.12.2020 г. БКК – 95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1.021-0312-01 / дата 02.05.2018 г. наименование: Обучение за трета квалификационна степен по...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1.021-0312-01 / дата 02.05.2018 г. наименование: Обучение за трета квалификационна степен по...