БКК 95 ООД
ул. "Иван Давидков" 2
3400 Монтана
България
тел.: +359 96 391313
факс: +359 96 391300


Общи запитвания: mail@bcc95.com
Отдел "Маркетинг": marketing@bcc95.com
Отдел "Логистика": logistics@bcc95.com

БКК 95 ООД Производствена площадка 2
ул. "XXI век" 20
3400 Монтана
България


Вижте BCC95 Ltd. на по-голяма карта