21.09.2022 г. БКК-95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

БКК-95 ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0172-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Целта ще се постигне чрез:

  • Закупуването и пускането в експлоатация на съвременно енергийно ефективно производствено оборудване;
  • Доставката и въвеждането на Система за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт;

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на енергийната ефективност на предприятието, което ще допринесе за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 299 060.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 149 530.00 лв., предоставена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

en_US