Preciz factory in past

БКК 95 ООД е създадена през 1995 година и е 100 % семейна компания. Притежава и ръководи три производствени площадки с обща площ от над 75 000 кв. м и персонал от 231 души. На 90% от продукцията на метални изделия и компоненти се реализира на пазарите на страни от Европейския съюз и Северна Америка.

От 1998 година компанията инвестира активно в разширяване и модернизиране на оборудването си за всеки етап от производството. В периода 2000 – 2003, БКК 95 ООД разшири производството си със закупуването на допълнителна производствена плащ и въвеждането на нови производствени мощности.

През периода 2009-2013 година компанията реализира няколко проекта за техническа модернизация на предприятието с цел увеличаване на производствения капацитет и конкурентноспособността си. БКК 95 ООД инвестира във високотехнологични решения за производството на качествени метални изделия по индивидуални изисквания на клиента.

БКК 95 ООД работи по амбициозна прогрома за удвояване на производствения капацитет и оборота продажби в периода 2014-2017 г. За целта освен строителство на инфраструктура и увеличаване на закритите прозиводствени площи се планират инвестиции в закупуване ново прозиводствено оборудване и квалификация на персонала.