Фирмена политика

Произвеждаме изделия с високо качество, в големи серии ,на цени осигуряващи дългосрочно клиентско търсене.

Пазарната ни цел –директен доставчик на големи търговски вериги и/или поддоставчик на предприятия в мебелния бранш , дял на ИКЕА – минимум 50%.

Инвестираме по-голямата част от печалбите си в технологично оборудване на най-добро световно ниво, подходящо за профила на производство.

Поддържаме и обновяваме сградния и машинния фонд на предприятието, за да гарантираме условия за безопасен и ергономичен труд.

Пестим ресурси за производство от всички видове и нива и използваме технологии, които не вредят на околната среда.

Изграждаме фирмена политика на екипна и дългосрочна работа в предприятието чрез обучение на персонала, социални придобивки и достойно заплащане на труда.

Във всички области работим при стриктно спазване на националното и международното законодателство,установената бизнес етика и морал.

Допринасяме за развитието на града и региона в който се намираме чрез коректна корпоративна и данъчна политика , също така спонсорство и благотворителност.