packaging pics

Устойчивата и качествена опаковка гарантира адекватната защита на продукта при транспорт, съхранение и продажба.

БКК 95 ООД разполага с възможности за пакетиране на готовите изделия в клиентска опаковка за директна продажба в магазините, групова опаковка и транспортна опаковка. Компанията работи съгласно изискванията на клиента и предлага надеждно опаковане на готовата продукция с цел запазване целостта и качеството на изделията по време на транспорт.

Приоритет на фирмата е да съдейства на клиентите за намиране на най-стабилния и икономичен начин за опаковане на продуктите.

Всички използвани опаковъчни материали могат да се рециклират.