ФИРМЕНА
ПОЛИТИКА

Произвеждаме изделия с високо качество, в големи серии, на цени, осигуряващи дългосрочно клиентско търсене.

ПОЛИТИКА ЗА
УСТОЙЧИВОСТ

Бизнес концепцията на BCC-95 е да предлага безопасни, добре проектирани и висококачествени продукти на конкурентна цена. Качеството също означава, че нашите продукти трябва да бъдат произведени по начин, който е еко-съобразен и социално отговорен.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА
НА ЧОВЕКА И ДЕЦАТА

Тя определя принципите за нашите действия и поведение във връзка с правата на човека.

ПОЛИТИКА ЗА
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Нашата цел е да изградим модерно гъвкаво работно място, което позволява процъфтяваща работна сила, където всеки се третира еднакво и се уважава за неговия принос.

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ДОСТAВЧИЦИ

Тези oсновни изисквания към доставчиците на БKК 95 ООД са приложими за всички доставчици, техните подизпълнители и други бизнес партньори, които работят с БKК 95 ООД, регистрирани в България.

АНТИКОРУПЦИОННА
ПОЛИТИКА

Ние имаме нулева толерантност към корупцията под всякаква форма. Тя е в противоречие с целта да се прави добър бизнес. Корупцията уврежда доверието на нашите сътрудници, доставчици и клиенти.

История

БКК 95 ООД е създадена през 1995 г. в град Монтана, България. С разрастването на нашия бизнес и производство се нуждаехме от повече пространство и с много труд успяхме да купим стара фабрика в Монтана, построена по време на комунистическия режим. Последваха ремонти и модернизации на технологичното оборудване, които ни доведоха до мястото, където сме днес. Въпреки, че основната база на БКК 95 все още е голямата фабрика, мястото, където започнахме, все още се използва и работи.

Компанията притежава и ръководи три производствени площадки с обща площ от над 75 000 кв. м. и персонал от 231 души. Над 90% от продукцията на метални изделия и компоненти се реализира на пазарите на страни от Европейския съюз и Северна Америка.

От 1998 година компанията инвестира активно в разширяване и модернизиране на оборудването си за всеки етап от производството. В периода 2000 – 2003, БКК 95 ООД разшири производството си със закупуването на допълнителна производствена площ и въвеждането на нови производствени мощности.

През периода 2009-2013 година компанията реализира няколко проекта за техническа модернизация на предприятието с цел увеличаване на производствения капацитет и конкурентноспособността си. БКК 95 ООД инвестира във високотехнологични решения за производството на качествени метални изделия по индивидуални изисквания на клиента.

БКК 95 ООД работи по амбициозна прогрома за удвояване на производствения капацитет и оборота продажби в периода 2014-2017 г. За целта освен строителство на инфраструктура и увеличаване на закритите прозиводствени площи са осъществени инвестиции в закупуване на ново прозиводствено оборудване и квалификация на персонала.

Продажби, ивестиции,
персонал

Над 90% от цялата продукция е предназначена за виншния пазар.

%

Успех

28 години опит в бизнеса

Служители

понастоящем към края на 2022 г

Хиляди евро

средно инвестирани на година от 2003 г. насам

Милиона евро

оборот за 2022 г.