Защита
на продукцията

БКК 95 ООД разполага с възможности за пакетиране на готовите изделия в клиентска опаковка за директна продажба в магазините, групова опаковка и транспортна опаковка.

Нашият цех за опаковане е оборудван с машини за фолиране на търговски опаковки, картонени кутии, мулти-опаковки и единични товари (палети), за да се гарантира, че изходящата продукция е подходящо защитена за транспорт, складиране, логистика и продажба.

Приоритет на фирмата е да съдейства на клиентите за намиране на най-стабилния и икономичен начин за опаковане на продуктите. Всички използвани опаковъчни материали могат да се рециклират.

Нашите
стандарти