Моля прочетете внимателно текста по-долу, за да разбетере как събираме, използваме и съхранявам Вашите лични данни.

Каква информация събираме?

Когато взаимодействате с нас, ние може да запазим Вашето име, адрес, имейл адрес(и), телефонен(ни) номер(а) и, когато е нужно, дата на раждане.

Как събираме Вашата информация?

Може да събираме информация за Вас винаги, когато взаимодействате с нас. Например, когато се свързвате с нас във връзка с различни дейности, регистрирате се като поддръжник, изпращате или получавате информация или подписвате петиция, вие специално и съзнателно ни предоставяте вашата лична информация. Може също да получаваме информация за Вас от трети страни – но само ако сте им дали разрешение да споделят информацията Ви.

Конфиденциалност

Ние няма да носим отговорност за поверителността на данните, събрани от уебсайтове, които не са собственост или не се управляват от БКК 95 ООД, включително тези, свързани чрез нашия уебсайт.

Подаване на жалба

Ако не сте доволни от отговора, моля свържете се с нас на mail@bcc95.com с подробности, обясняващи Вашите опасения. Ние ще разгледаме Вашата жалба и ще проучим дали са спазени правилните процедури и ще ви отговорим. Ние се стремим да завършим това разследване в рамките на 15 работни дни след получаване на Вашата жалба, но в някои случаи може да отнеме повече време. Ако все още не сте доволни от отговора, можете да се свържете с нас.