На 15.11.2023г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Софтуер за инженерно проектиране – 1 брой

По договор BG-RRP-3.004-2179-C01   за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срок за кандидатстване – 23 ноември 2023 г

Архив с всички документи

en_US