С разгорещяването на дебата за бъдещето на Планетата, устойчивото развитие се превърна в една от общите цели на Европейския съюз, обединяваща институции, бизнеси и хора. А със създаването на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС започна активното насърчаване на практики, които гарантират успешното постигане на икономическите, социалните и екологичните цели, допълващи се взаимно за по-доброто бъдеще за хората и планетата. Като съвременна компания на европейската бизнес сцена, българското дружество БКК 95, лидер в производството на метални мебели и компоненти за тях, осъзнава своята роля в каузата за устойчивото бъдеще и през последните години интегрира в практиката си модерни политики, чрез която да сведе негативния си отпечатък върху околната среда до минимум. Повече за стратегията си за устойчиво развитие пред Инженер.bg споделиха специалистите от компанията.

Основната бизнес концепция на българското дружество БКК 95 е да предлага безопасни, ергономични и висококачествени мебелни компоненти на конкурентна цена. Щом става дума за качество обаче, за специалистите от компанията това означава, че продуктите й следва да бъдат произведени и по начин, съответстващ на нейната екологичната и социалната политика. „Ние носим отговорност към всеки, който допринася за нашия успех. Ето защо се ангажираме да работим в тясно сътрудничество с нашите доставчици и бизнес партньори за постигане на дългосрочни, устойчиви социални и екологични стандарти”, споделиха от компанията.

За да бъдат продуктите на БКК 95, а също и самата компания възможно най-екологични и дълготрайни, експертите в производството на мебели прилагат редица мерки в своята практика. Те се фокусират върху различни аспекти, чието съвместно подобряване води до постигането на ESG целите на дружеството. Ето и кои са те:


Развитие на екипите

“Ние силно вярваме, че за да бъде постигната устойчивост, най-важният фактор са служителите, които е необходимо да гледат в една и съща посока”, категорични са от мениджмънта на дружеството. Това е причината компанията активно да се опитва да окаже положително въздействие върху тях и да подкрепя развитието им както в професионален, така и в личен аспект. “Инвестираме в разнообразни инициативи, които да подобрят физическото и психическото здраве на нашите колеги, а също и по-доброто им представяне в работата чрез придобиването на нови умения”, допълниха от БКК 95.

Общност и благотворителност

“Стараем се да оказваме положително въздействие върху хората и общността. Поради тази причина  подкрепяме и работим по различни проекти в дългосрочен план с местните училища, клубове по изкуства, културни и спортни организации и др. Целта ни е да бъдем провокатор на промяната и да насърчаваме положителното развитие на нашата общност“, споделиха от фирмата.

https://xn--e1aabhzcw.bg/var/tinymce/upload/Untitled%20design%20-%202023-07-06T230936.145_1.png

Кръгова икономика

Един от основните принципи в производството на БКК 95 е, че отпадъците могат да бъдат и ресурс. Водеща цел на компанията е подобряване на ресурсната ефективност и дългосрочното положително въздействие върху околната среда.

“Имаме активен подход за намирането на нови начини за справяне с отпадъците и превръщането им във висококачествени ресурси”, продължиха коментара си от фирмата.

Замърсяване на въздуха и въглеродни емисии

Базираното в Монтана дружество декларира, че следва принципи на активното и интелигентно опазване на околната среда. За целта БКК 95 работи с транспортни фирми, които са доказани професионалисти в областта и се ангажират да минимизират емисиите си чрез непрекъснато обновяване на своя автопарк с нови превозни средства за всички видове услуги.

„Стремим се да увеличим максимално натовареността на автомобилите, които използваме както за външен, така и за вътрешен транспорт. Така например наша цел е камионите да се запълват възможно най-много и в двете посоки, за да правим само един курс на ден между производствените ни обекти”, обясниха от фирмата.

За вътрешен транспорт се използват предимно електрокари, като от дружеството заявяват, че се стремят да запазят тази тенденция и при закупуването на нова подемна техника. Освен емисиите на CO2, с тази си стратегия те се стремят да ограничат и другите вредни емисии във въздуха.

https://xn--e1aabhzcw.bg/var/tinymce/upload/Untitled%20design%20-%202023-07-06T231219.709.png

Енергетика и изменение на климата

Освен вредните за въздуха емисии, от БКК 95 се стремят активно да работят и за намаляване емисиите на парникови газове чрез подобряване на енергийната ефективност на производството и използване на нисковъглеродни енергийни източници.

„Независимо от действията, които вземаме за по-доброто бъдеще на всички нас, вече сме изправени пред промените в климата и трябва да им се противопоставим, ако искаме да имаме устойчиво развитие. Стараем се съоръженията ни да са защитени от бури, от високи температурни изменения и потоци, а също и от други климатични опасности. Това са основните рискове в нашия климатичен район и наша цел е да сме подготвени за всякакви ситуации”, обясниха от БКК 95.

Химикали

Химикалите са естествена част от производствените процеси на БКК 95, които не могат да бъдат елиминирани напълно. Поради тази причина специалистите се фокусират върху това непрекъснато да следят употребата им, намалявайки я възможно най-много.

Това включва драстичното редуциране на химикалите, добавени към крайните продукти, а също и тези, използвани в ежедневната работа или считани за опасни отпадъци. От дружеството декларират интереса си към новостите в индустрията, за да могат да приложат всички известни подобрения на процесите и материалите за по-нататъшно намаляване на употребата на химикали.

https://xn--e1aabhzcw.bg/var/tinymce/upload/Untitled%20design%20-%202023-07-06T225731.683.png

Вода

Водата е едно от основните условия за живот. Независимо че за производствените процеси в дружеството се използва минимално количество вода, специалистите му са категорични, че ще продължат да работят в посока допълнителното му намаляване.

„В БКК 95 разбираме, че устойчиво развитие означава отговорност към хората и околната среда. Това е и причината да се съсредоточаваме върху всички аспекти на енергоспестяващите технологии, производствените процеси, ефективността на ресурсите, обслужването на клиентите, а също и  социалната и обществената отговорност. Опазването на околната среда и ресурсите, както и изискванията за здраве и безопасност при работа са неразделна и важна част от нашата бизнес стратегия”, допълниха още от компанията.


Ако искате да сте част от екипа на голям български производител със стабилно пазарно присъствие, социална политика и партньорско отношение към служителите, не се колебайте да разгледате обявите за работа в микросайта на БКК 95 в Борса.bg.

en_US