На 15.09.2021г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

  • Автоматизирана линия за производство на метални детайли – 1 брой;

Срок за кандидатстване – 23 септември 2021 г

Документи

Архив с всички документи

en_US