На 15.11.2023г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка,...
На 05.09.2023г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка,...
С разгорещяването на дебата за бъдещето на Планетата, устойчивото развитие се превърна в една от...
На 02.05.2023 г. БКК-95 ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-2179-C01   за...
21.09.2022 г. БКК-95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и...
25.03.2022 г Покана за участие в пресконференция- информационен ден Подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал...
11.03.2022 г Покана за участие в информационен ден Подобряване на на конкурентоспособността и експортния потенциал...
На 06.10.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител...
На 27.09.2021г. БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка,...
На 15.09.2021г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка,...