ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1.021-0312-01 / дата 02.05.2018 г.

наименование: Обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност “Машини и системи с ЦПУ” на 32 заети лица

Документи

Публична покана

Образец на декларация на кандидата

Образец на оферта

Методика за оценка

Проекто договор

en_US