На 05.09.2023г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

  • Машина с ЦПУ за заточване на циркулярни дискове /триони  – 1 брой;
  • Машина за лазерно рязане с ЦПУ  – 1 брой;
  • Система  за индустриална идентификация – 1 брой;

По договор BG-RRP-3.004-2179-C01   за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срок за кандидатстване – 13 септември 2023 г

Архив с всички документи

en_US